נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים – תשע"א 2010-2011

Back to Menu

תיאור הקורס

הקורס "נוירופסיכולוגיה - מבנים ותהליכים" הוא קורס מרכזי במגמה ממדעי המוח הקוגניטיביים במסגרת המחלקה לפסיכולוגיה. הקורס מיועד לתלמידי המסלול לנוירופסיכולוגיה קלינית (עבורם הוא קורס חובה) ופתוח לתלמידים נוספים עם רקע מתאים. תנאי מקדים להשתתפות הוא קורס מבוא בנוירופסיכולוגיה דוגמת הקורס "יסודות הנוירופסיכולוגיה" לתואר ראשון הניתן במחלקה.

הקורס הוא קורס מתקדם שמטרתו להעמיק בתופעות הנוירופסיכולוגיות הנפוצות, ולבחון באופן ביקורתי את מצב המחקר העדכני בתחומים השונים של הנוירופסיכולוגיה. מטרתנו מחד היא לאפשר לסטודנטים הכרות מקיפה של ההיבטים האנטומיים, הפיסיולוגיים והקוגניטיביים של תופעות נוירופסיכולוגיות , על מנת שיוכלו ליישם ידע זה בעבודתם הקלינית, ומאידך להציג את הפן המחקרי של התחום, על מנת שהסטודנטים ימשיכו, גם במסגרת לימודיהם ובמיוחד לאחר מכן, לתרום באופן יצירתי להבנה של הדרך שבה המח תומך בהתנהגות האנושית, במצב התקין, ולאחר פגיעות מסוגים שונים.

מרצים

E-Mail טלפון משרד ושעות קבלה
פרופ' שלמה בנטין shlomo.bentin@huji.ac.il 02-5881090 1607
יום ג' 12:00-14:00
ד"ר אלי וורטמן ewertman@netvision.net.il 03-5612525 לפי קביעה

מטרות הקורס

  1. רכישת ידע מעמיק במבחר של תופעות נוירופסיכולוגיות
  2. הכרות עם סוגיות מחקריות עדכניות בנוירופסיכולוגיה

מבנה הקורס

הקורס מבוסס על קריאה שוטפת. לכל שיעור חומר נקרא פרק יסוד מספרי הקורס , דרכו נכיר את התפיסה המקובלת של התסמונות הנוירופסיכולוגיות וכן מאמרים נבחרים (בדרך כלל שניים), דרכם נחשף לסוגיות עדכניות במחקר הנוירופסיכולוגי. כמובן שאין אפשרות להקיף את כל הסוגיות והבחירה של המאמרים היא שרירותית במידה רבה. יחד עם זאת נעשה מאמץ לבחור נושאים מגוונים שיאפשרו הכרות רחבה וביקורתית (במובן החיובי) עם התחום. הקריאה לקראת כל שיעור, והשתתפות פעילה בשיעור היא מחייבת. לפרטים על מטלות הקורס ראו סיליבוס.

ביבליוגרפיה

חובות הקורס

הקורס יתנהל במתכונת של הרצאות מורים, הצגות תלמידים ופורום דיון סביב מאמרים. כל הסטודנטים מחויבים בקריאת פרק המבוא (רקע) והמאמרים המוגדרים כקריאת חובה לפני כל שיעור. בחלק מהשיעורים יתנהל דיון סביב מאמר או סדרת מאמרים שיוצגו על ידי הסטודנטים או הסטודנטיות שיתכוננו לכך מבעוד מועד. משך ההצגה – כ- 20 דקות. אנא קראו את ההנחיות. לאחר ההצגה יתקיים דיון פתוח בהשתתפות הסטודנטים והמרצים. ההשתתפות בדיונים אלו היא חובה, ובמקרים מסוימים עשויים סטודנטים להישאל ישירות לדעתם בנושא מסוים. בשיעורים בהם סטודנטים יציגו מאמרים, שאר הסטודנטים יקראו את המאמר מבעוד מועד, ויגיעו לשיעור עם שאלות לדיון על המאמר.

תהינה שתי בחינות: האחת בסוף סמסטר א' והשנייה בסיום השנה. שתי הבחינות תהיינה עם שאלות פתוחות. החומר יכלול את הנושאים שיידונו בהרצאות הפרקים והמאמרים שברשימת קריאת החובה.

הציון יקבע על בסיס ממוצע הציונים בשתי הבחינות (80%) והשתתפות בכיתה והדיונים ואיכות המצגות (20%).